Zapsaná mediátorka JUDr. Renáta Smetana

user, female, girl

JUDr.Renáta Smetana

Zapsaná mediátorka a zapsaná rodinná mediátorka

Něco o mě

V mediaci působím více než 5 let. Svou praxi jsem začala na Slovensku a postupně své služby rozšířila i do České republiky. Na Slovensku vedu jedno z nejnavštěvovanějších mediačních kanceláří v trenčanském kraji. Rozhodla jsem se pro mediaci v Ostravě, kde sídli i má kancelář. Mediaci však poskytuji v nedalekém Frýdku – Místku. Smysl pro spravedlnost, úcta k rodině a vnitřní přesvědčení mě přesvědčili, abychom na Slovensku absolvovala "Kurz Mediácie". Každým rokem své znalosti obohacuji o odborné semináře týkající se mediace a snažím se v této oblasti co nejvíce vzdělávat. Jsem vystudovaná právnička a doktorát jsem získala po úspěšném obhájení práce: "Mediácia" na Trnavské univerzitě v Trnavě v roce 2016. Z portfólia druhu mediací se specializuji na rodinnou mediaci, které se spolu s mediací občanských sporů věnuji nejčastěji. Kromě rodinné a občanské mediace se věnuji i pracovním sporům a jiným obchodním sporům. Mediaci vnímám jako možnost pomáhat lidem při řešení jejich problémů, napomáhat při obnově narušených vztahů a šířit přitom kulturu úcty. Mou touhou při mé specializaci rodinného mediátora je být nápomocná především dětem, a to přes obnovení vztahů jejich rodičů. Věřím, že i prostřednictvím mediace, dokážou partneři z nefunkčních vztahů vykročit na cestu "funkčního rodičovství". Zastávám totiž názor, že dítě je dar, ne nástroj.

Proč si vybrat právě mě?
working at home, women, one woman only
Profesionální přístup
Rychlé a finančně nenáročné vyřešení sporu
target, arrow, bulls eye
Kvalita odvedené práce

Ceník

Ceník je pouze informativního charakteru

Mediace

od 1000,-kč

Mediace

Cena mediace závisí od sporu a předmětu sporu

Předmediační fáze

od 1500,-kč

Předmediační fáze

Tato fáze zahrnuje:
První osobní setkání, převzetí sporu, administrativní práce, paušální náhrady, kontakt s druhou stranou sporu.