mediace, mediator, mediatorka

Mediační kancelář v Ostravě a okolí

Zapsaná mediátorka JUDr. Renáta Králiková

Mediace je jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporů, kde se strany za pomoci neutrální, nestranní a nezaujaté třetí osoby se snaží vyřešit svůj konflikt dohodou.

V případě, když se rozhodnete svůj spor nebo konflikt řešit prostřednictvím mediace místo soudního řízení, ušetříte nejen svůj vzácný čas, ale i peníze. Jako bonus bude pro Vás zachování slušných a dobrých vztahů, případně jejich obnovení.

Rodina

Mediace rodinných sporů

Řeší rodinné spory, rozvodové a porozvodové spory, výživné, péče o děti, střídavá péče, vypořádání společného majetku,….

Občanské spory

Mediace občanských a obchodních sporů

Spory vyplývající z podílového spoluvlastnictví, z dědění, sousedské spory, nezaplacené faktury a jiné pohledávky, spory vznikající ze smluv,…

pracovní spory

Mediace pracovních sporů

Spory vznikající v práci, mezi kolegy navzájem, mezi vedením firmy a zaměstnanci,…

Recenze klientů

teacher, female, woman
5/5
Jakub S.

S bývalou manželkou jsme řešili přes mediační kancelář rozvod. Paní doktorka je velmi vstřícná, milá a zároveň profesionální. Setkání jsou většinou v pátky nebo dokonce soboty, co mi vyhovovalo a urychlilo celou mediaci. Rozvod už máme schválený i na soudu.

teacher, female, woman
5/5
Zuzana M.

V průběhu 2 sezení jsme se dohodli a rozvod a péče o děti bylo bez problémů. Děkuji paní mediatorce za rychlý a bezproblémový rozvod.

user, female, girl
5/5
Jakub S.

Řešili jsme s paní mediátorkou na doporučení jiné mediátorky spor ohledně sousedů. Dopadl nad moje očekávání.

teacher, female, woman
5/5